25th of October

Creatief schrijven, sinds 2010

Voor Annet kan alles uitgangspunt zijn voor een workshop proza, poëzie of theater.

Deelnemers aan haar workshops schreven op basis van een thema, foto’s of werk van andere schrijvers. Broers en zussen. Adam en Eva. Herinneringen, ook andermans. Een ruimte of een ritme, de smaak van een koekje of een woord. Ze bouwden een stad van woorden, maakten personages, snoerden in een reidans van scènes die levens aan elkaar. Ze waanden zich de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze schreven samen of alleen.

Ze bewerkten klassieke verhalen, schreven monologen en dialogen. Schreven theater, proza en poëzie, voor volwassenen of voor kinderen.

Annet geeft in haar workshops concrete opdrachten en vervolgopdrachten. Die hoeven niet voor iedere deelnemer gelijk te zijn: in haar workshops is veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback.

De teksten worden in verschillende fases voorgelezen en deelnemers reageren op elkaars werk. Al schrijvende en pratende komen zij erachter welke elementen in hun werk sterk zijn.

In haar eigen werk hecht Annet er belang aan dat de taal geproefd wordt, klinkt, uitgesproken wordt. Niet zelden resulteert een workshop dan ook in een kleine voordracht of enscenering, en begeleidt ze haar deelnemers in de taal loslaten van het papier.

Opdrachtgevers: Buitenkunst, Honours Programma Retorica (UvA), De Kosmonaut, Opera2Day, Het Laagland, OOK JIJ, Jeugdtheaterhuis Gouda.

Categories:  Docent
25th of October

Zakelijk schrijven, 2013 – 2019

Annet werkt voor de Taalprof op De Haagse Hogeschool als docent en corrector. Ze geeft de modules Zicht op Taal en Zakelijk Schrijven en corrigeert TOA-toetsen. In haar lessen is er aandacht voor inhoud, coherentie, woordenschat, toon en register, en spelling.

Steeds staan de individuele leerdoelen en het eigen leerproces van de studenten centraal. Annet begeleidt hen bij het vormgeven daarvan, handelend vanuit de vragen: Wat wil je leren? Waarom wil je dat leren? Hoe wil je dat bereiken? Binnen welk tijdsbestek wil je dat doen?

Het streven is dat studenten hun schrijfvaardigheid verbeteren op basis van zelfgeschreven teksten. Annets aanpak is zowel klassikaal als persoonlijk.

Reactie van een student: ‘Normaal vind ik schrijven vreselijk, maar Annet Bremen wist me echt te motiveren.’

Categories:  Docent