25th of October

Creatief schrijven, sinds 2010

Voor Annet kan alles uitgangspunt zijn voor een workshop proza, poëzie of theater.

Deelnemers aan haar workshops schreven op basis van een thema, foto’s of werk van andere schrijvers. Broers en zussen. Adam en Eva. Herinneringen, ook andermans. Een ruimte of een ritme, de smaak van een koekje of een woord. Ze bouwden een stad van woorden, maakten personages, snoerden in een reidans van scènes die levens aan elkaar. Ze waanden zich de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze schreven samen of alleen.

Ze bewerkten klassieke verhalen, schreven monologen en dialogen. Schreven theater, proza en poëzie, voor volwassenen of voor kinderen.

Annet geeft in haar workshops concrete opdrachten en vervolgopdrachten. Die hoeven niet voor iedere deelnemer gelijk te zijn: in haar workshops is veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke feedback.

De teksten worden in verschillende fases voorgelezen en deelnemers reageren op elkaars werk. Al schrijvende en pratende komen zij erachter welke elementen in hun werk sterk zijn.

In haar eigen werk hecht Annet er belang aan dat de taal geproefd wordt, klinkt, uitgesproken wordt. Niet zelden resulteert een workshop dan ook in een kleine voordracht of enscenering, en begeleidt ze haar deelnemers in de taal loslaten van het papier.

Opdrachtgevers: Buitenkunst, Honours Programma Retorica (UvA), De Kosmonaut, Opera2Day, Het Laagland, OOK JIJ, Jeugdtheaterhuis Gouda.

Categories:  Docent