25th of October

Zakelijk schrijven, 2013 – 2019

Annet werkt voor de Taalprof op De Haagse Hogeschool als docent en corrector. Ze geeft de modules Zicht op Taal en Zakelijk Schrijven en corrigeert TOA-toetsen. In haar lessen is er aandacht voor inhoud, coherentie, woordenschat, toon en register, en spelling.

Steeds staan de individuele leerdoelen en het eigen leerproces van de studenten centraal. Annet begeleidt hen bij het vormgeven daarvan, handelend vanuit de vragen: Wat wil je leren? Waarom wil je dat leren? Hoe wil je dat bereiken? Binnen welk tijdsbestek wil je dat doen?

Het streven is dat studenten hun schrijfvaardigheid verbeteren op basis van zelfgeschreven teksten. Annets aanpak is zowel klassikaal als persoonlijk.

Reactie van een student: ‘Normaal vind ik schrijven vreselijk, maar Annet Bremen wist me echt te motiveren.’

Categories:  Docent